Här är vi nu

På kartan kan ni se var vi är just nu om vår AIS har kontakt.

Många andra långseglares aktuella position finns på den här sidan.